Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) pod nadzorem Multiconsult Polska

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa ­– Chryzanów (S)”. To bardzo istotna inwestycja – szczególnie z punktu widzen...
Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

Firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” – tak zadecydowało PKP PLK po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Multiconsult Polska projektuje zaplecze Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

Do roku 2020 w Porcie Gdańsk zostanie unowocześnione i rozbudowane nabrzeże o łącznej długości 1,2 km. Jest to tylko jedna z licznych inwestycji realizowanych w tym miejscu. Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk firma Multiconsult Polska wykona dokumentację dla zada...
Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

Firma Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową oraz będzie obsługiwać projektowo zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli liczyć na nowe udogodnienia, w tym ułatwienie dostępu dla niepe...
Multiconsult Polska pomoże zrewitalizować linię kolejową nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

Firma Multiconsult Polska po wygranym przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową oraz będzie pełnić nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”. Umowa pomi...
Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z udziałem Multiconsult Polska

Port Zewnętrzny w znaczący sposób wzmocni potencjał Portu Gdynia. Jego centralna część – Morski Terminal Kontenerowy – ma posiadać w pierwszym wariancie możliwość przeładunkową 2 mln TEU. W prace związane z zapewnieniem odpowiedniego dostępu komunikacyjnego do portu zaan...
III linia metra z Białołęki na Wilanów – analiza Multiconsult Polska

Przepustowość I linii warszawskiego metra powoli się wyczerpuje, drugą natomiast dojedziemy na razie tylko z Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Plany powstania kolejnych linii pochodzą z połowy lat 70. XX wieku. Od  tego czasu nastąpiła zmiana rozmieszczenia firm ...
Milionowe inwestycje w przejścia dla zwierząt na polskich drogach

Tylko w okresie od 1999 do 2016 roku wydano w naszym kraju prawie 7 mld zł na budowę przejść dla zwierząt. Według szacunków łączny koszt nowych przejść dla zwierząt w następnych latach może osiągnąć wartość około 9 mld zł – wynika z analiz Instytutu Badawczego Dróg i Mos...
PKP PLK ponownie stawiają na Multiconsult Polska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii” w ramach Regionalnego Pro...
Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) pod nadzorem Multiconsult Polska

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa ­– Chryzanów (S)”. To bardzo istotna inwestycja – szczególnie z punktu widzen...
Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

Firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” – tak zadecydowało PKP PLK po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Multiconsult Polska projektuje zaplecze Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

Do roku 2020 w Porcie Gdańsk zostanie unowocześnione i rozbudowane nabrzeże o łącznej długości 1,2 km. Jest to tylko jedna z licznych inwestycji realizowanych w tym miejscu. Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk firma Multiconsult Polska wykona dokumentację dla zada...
Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

Firma Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową oraz będzie obsługiwać projektowo zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli liczyć na nowe udogodnienia, w tym ułatwienie dostępu dla niepe...
Multiconsult Polska pomoże zrewitalizować linię kolejową nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

Firma Multiconsult Polska po wygranym przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową oraz będzie pełnić nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”. Umowa pomi...
Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z udziałem Multiconsult Polska

Port Zewnętrzny w znaczący sposób wzmocni potencjał Portu Gdynia. Jego centralna część – Morski Terminal Kontenerowy – ma posiadać w pierwszym wariancie możliwość przeładunkową 2 mln TEU. W prace związane z zapewnieniem odpowiedniego dostępu komunikacyjnego do portu zaan...
III linia metra z Białołęki na Wilanów – analiza Multiconsult Polska

Przepustowość I linii warszawskiego metra powoli się wyczerpuje, drugą natomiast dojedziemy na razie tylko z Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Plany powstania kolejnych linii pochodzą z połowy lat 70. XX wieku. Od  tego czasu nastąpiła zmiana rozmieszczenia firm ...
Milionowe inwestycje w przejścia dla zwierząt na polskich drogach

Tylko w okresie od 1999 do 2016 roku wydano w naszym kraju prawie 7 mld zł na budowę przejść dla zwierząt. Według szacunków łączny koszt nowych przejść dla zwierząt w następnych latach może osiągnąć wartość około 9 mld zł – wynika z analiz Instytutu Badawczego Dróg i Mos...
1
2