"Autostrady do granic – raport o drogach Multiconsult Polska"

Zaproszenie na śniadanie prasowe
Budowa autostrady A2 na ostatniej prostej – Multiconsult Polska działa zgodnie z planem

Prace projektowe na autostradzie A2 postępują, przybliżając realizację zadań koncepcyjnych do końca. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Multiconsult Polska opracowuje Koncepcje programowe na następujących odcinkach trasy: Mińsk Mazowiecki – ...
Multiconsult Polska jako Inwestor Zastępczy przy rozbudowie Lotniska Chopina

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wybrało spółkę Multiconsult Polska na Inwestora Zastępczego przy realizacji rozbudowy bryły głównej Terminala i Pirsu Południowego. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z kompleksową analizą przepustowości Lotniska Chopina ...
PKP PLK ponownie stawiają na Multiconsult Polska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii” w ramach Regionalnego Pro...
Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) pod nadzorem Multiconsult Polska

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa ­– Chryzanów (S)”. To bardzo istotna inwestycja – szczególnie z punktu widzen...
Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

Firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” – tak zadecydowało PKP PLK po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Multiconsult Polska projektuje zaplecze Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

Do roku 2020 w Porcie Gdańsk zostanie unowocześnione i rozbudowane nabrzeże o łącznej długości 1,2 km. Jest to tylko jedna z licznych inwestycji realizowanych w tym miejscu. Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk firma Multiconsult Polska wykona dokumentację dla zada...
Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

Firma Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową oraz będzie obsługiwać projektowo zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli liczyć na nowe udogodnienia, w tym ułatwienie dostępu dla niepe...
Multiconsult Polska pomoże zrewitalizować linię kolejową nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

Firma Multiconsult Polska po wygranym przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową oraz będzie pełnić nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”. Umowa pomi...
Multiconsult Polska będzie nadzorować rewitalizację linii kolejowych: nr 57 oraz 923

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęły przetarg na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektów pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufało...
"Autostrady do granic – raport o drogach Multiconsult Polska"

Zaproszenie na śniadanie prasowe
Budowa autostrady A2 na ostatniej prostej – Multiconsult Polska działa zgodnie z planem

Prace projektowe na autostradzie A2 postępują, przybliżając realizację zadań koncepcyjnych do końca. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Multiconsult Polska opracowuje Koncepcje programowe na następujących odcinkach trasy: Mińsk Mazowiecki – ...
Multiconsult Polska jako Inwestor Zastępczy przy rozbudowie Lotniska Chopina

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wybrało spółkę Multiconsult Polska na Inwestora Zastępczego przy realizacji rozbudowy bryły głównej Terminala i Pirsu Południowego. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z kompleksową analizą przepustowości Lotniska Chopina ...
PKP PLK ponownie stawiają na Multiconsult Polska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii” w ramach Regionalnego Pro...
Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) pod nadzorem Multiconsult Polska

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa ­– Chryzanów (S)”. To bardzo istotna inwestycja – szczególnie z punktu widzen...
Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

Firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” – tak zadecydowało PKP PLK po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Multiconsult Polska projektuje zaplecze Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk

Do roku 2020 w Porcie Gdańsk zostanie unowocześnione i rozbudowane nabrzeże o łącznej długości 1,2 km. Jest to tylko jedna z licznych inwestycji realizowanych w tym miejscu. Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk firma Multiconsult Polska wykona dokumentację dla zada...
Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

Firma Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową oraz będzie obsługiwać projektowo zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli liczyć na nowe udogodnienia, w tym ułatwienie dostępu dla niepe...
Multiconsult Polska pomoże zrewitalizować linię kolejową nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

Firma Multiconsult Polska po wygranym przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową oraz będzie pełnić nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”. Umowa pomi...
1
2