Człowiek vs technologia. Jak trendy prognozowane na 2020 wpłyną na marketing?