Współpraca na rzecz osób z MHE: Paley European Institute łączy siły ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Zespołem Mnogich Wyrośli Chrzęstno-Kostnych