Spółki Brandwise, Animise i Kancelaria Bil łączą siły